Framsida »  Finnfoam

Finnfoam - hållfast och vattenavvisande

Finnfoam_aloitussivu.jpg

Finnfoam är en extruderad polystyren, en XPS-värmeisolering, som behåller sin isolerande förmåga också under krävande omständigheter. Dess utmärkande drag är den helt enhetliga och homogena celluppbyggnaden, som garanterar enastående isolering och täthet. Förutom värmeisolering underlättar Finnfoam också många andra steg i byggarbetet, vilket garanterar ett slutresultat med hög kvalitet och energieffektivitet. I konstruktioner med Finnfoam behövs ingen separat fuktspärr eller vindskyddsskiva och därför kan flera arbetsskeden genomföras med en enda installation. Dessutom är Finnfoam ett mögelfritt material, vilket påvisats i VTT:s mest krävande mögeltest.

Mångsidig isolering - från rörgravar till vindsbjälklag

Hela produktsortimentet passar för tjälisolering, isolering av golv, tak och väggar, samt många slags tilläggsisolering. Som tjäl- och golvisolering står Finnfoam emot fukt, isbildning och belastning. Tjälisoleringen måste vara absolut pålitlig, och därför får dess isoleringsegenskaper inte försvagas med tiden. Uppgifter om frys-/upptiningsbeständigheten hos tjälisolering måste alltid anges. Ett gott exempel på Finnfoams pålitlighet är förstaplaceringen i TM Rakennusmaailmas tjälisoleringsjämförelse hösten 2011.

Man har i över 30 år litat på Finnfoam inom många krävande tillämpningar – från järnvägar till offentliga byggnader, shoppingcenter och fabriksanläggningar. Högklassiga lösningar erbjuds också för byggnad av affärslokaler, bostäder, småhus och infrastruktur samt vid renovering.

I den här sektionen beskrivs olika typer av Finnfoam-värmeisolering och deras egenskaper. I avsnittet Användningsområden beskrivs isoleringens olika användningsområden.